pols-Sàhara-Barcelona-març-2024
Pols en suspensió a l'AntiAtles, el Marroc

La pols del desert del Sàhara ha començat a fer-se notar a Barcelona durant les últimes hores. El cel blau dels darrers dies ha donat pas a un cel més blanquinós que evidencia la presència de partícules en suspensió. La qualitat de l’aire tendirà a degradar-se els pròxims dies, tot i que no es preveu que la concentració de pols sahariana assoleixi nivells desmesurats.

Una DANA, la responsable de bombar la pols del Sàhara cap a la península Ibèrica

La font més important de pols del planeta es troba al nord d’Àfrica, al desert del Sàhara. Determinades situacions atmosfèriques comporten la formació de vent enèrgic capaç de generar turbulència i incorporar partícules de pols a l’aire.

Source: Windy.com

L’escenari dels pròxims dies vindrà marcat per la presència d’una borrasca aïllada en altura (DANA) que s’acabarà situant entre el golf de Cadis i les illes Canàries. El gir antihorari d’aquesta borrasca en altura afavorirà la presència de vent fort de component sud a diversos nivells, un fet que transportarà la pols en suspensió des del desert del Sàhara fins a la península Ibèrica i Catalunya.

La borrasca en altura anirà oscil·lant entre el golf de Cadis i les illes Canàries de dimecres a divendres, jornades durant les quals la pols africana podrà arribar a Catalunya amb facilitat.

Previsió de pols per a dijous, 21 de març, a les 19 h. Font: Dust-Skiron

El cap de setmana la borrasca encara es trobarà damunt del Marroc, però sembla que la intrusió sahariana ja deixaria al marge Catalunya. Per contra, tot fa pensar que afectaria de forma directa el sud-oest de la península Ibèrica.

Previsió de pols per a dissabte, 23 de març, a les 13 h. Font: Dust-Skiron

L’inici de Setmana Santa suposarà un canvi de patró. Malgrat que hi ha molta incertesa encara a hores d’ara pel que fa al pronòstic, els darrers mapes apunten a la possibilitat que una borrasca atlàntica faci arribar una massa d’aire més freda i inestable a Catalunya. Aquest canvi d’escenari suposaria l’allunyament definitiu de la massa de pols sahariana.

Com s’incorpora la pols de la superfície del desert a l’aire?

Malgrat que si el vent bufa amb molta força les partícules de pols poden arribar a quedar directament en suspensió, el mecanisme més efectiu per incorporar la pols a l’aire és per saltació. Aquest mecanisme es produeix quan el vent mou partícules grans de sorra, les quals impacten amb el terra, on trenquen uns agregats formats per petites partícules. Quan es trenquen, les petites partícules que s’alliberen verticalment poden passar a l’atmosfera, incorporar-se a l’aire.

Els vents del sud acostumen a interactuar amb l’Atles, al Marroc i Algèria. Aquesta gran serralada ajuda a injectar la pols en altura, un fet que implica que n’hi hagi sovint entre 2 i 5 km d’altura però que no n’arribi gairebé als nivells de superfície. Independentment, però, hi pot haver deposició de la pols.