La nostra reportera d’alt risc s’aventura a recórrer la zona de la Ronda Universitat, sempre plena d’autobusos i autocars, amb tot el soroll i contaminació que això comporta.

“En aquest barri no pots decidir on vas”

Riuades de gent empenyen la Brigitta com una fulla a la deriva pels carrers més cèntrics de La Dreta de l’Eixample. Haurà arribat on volia?

“La limitació dels cotxes antics alguna cosa farà, no?”

Durant el seu recorregut per La Dreta de l’Eixample, entre CO2 i turistes, la Brigitta aconsegueix trobar gent del barri amb opinions contrastades sobre el tema de l’accés dels vehicles al centre de la ciutat.