El Club de Feina al Poblenou és la iniciativa que un grup de veïns han engegat per posar en contacte als aturats del barri amb empreses i comerços del districte de Sant Martí que necessiten personal. YOLANDA ROMERO, Club de Feina Poblenou "L'important és fer xarxa i poder tenir una mica de suport entre nosaltres per tenir feina perquè el 80% de la gent que aconsegueix tenir feina actualment és a partir d'una xarxa de contactes." A banda de gestionar aquests contactes en una borsa de treball, també organitzen tallers formatius per a persones a l'atur al Casal de Barri Poblenou. Per exemple, aquest taller està basat en l'ús de les xarxes socials per trobar feina. JOAN COLL, tallerista "Continguts que afavoreixin a la persona a dominar tota aquesta xarxa, tot aquest núvol que hi ha Internet o dirigir-se als llocs més corrents per trobar-la." L'assessorament personalitzat als usuaris és l'altre servei que s'ofereix des d'aquesta associació sense ànim de lucre. El Rubén busca feina en el sector informàtic i valora positivament el fet de poder-ne trobar a prop de casa. RUBÉN GIL, usuari "Muchas veces se pierde mucho tiempo en el desplazamiento de casa al trabajo y del trabajo a casa y encontré esta asociación que trabaja para que la gente del barrio encuentre trabajo en el barrio." Els propietaris d'aquest establiment, que obrirà d'aquí a uns dies, expliquen que han acudit al Club de Feina perquè prefereixen contractar gent del barri. FABRIZIO CIERVO, Bar Restaurant Iaia Cristina "Buscamos gente del barrio porque abriremos un restaurante italiano y catalán." Aquesta és l'essència de la iniciativa, perquè, segons els responsables, és millor per a les empreses i per als treballadors que la feina la duguin a terme persones del territori.

Facilitar el contacte entre persones del barri que busquen feina i empreses, negocis o comerços del districte de Sant Martí que necessiten nous treballadors. Aquest és l’objectiu del Club de Feina Poblenou, un servei sense ànim de lucre, impulsat per veïns, que està localitzat al Casal de Barri Poblenou. A banda de gestionar una borsa d’ofertes laborals també ofereix assessorament i tallers per als aturats.