El Pla de Mobilitat Urbana de 2014 preveu construir un mínim de tres superilles al barri de la Verneda i la Pau. L’Ajuntament iniciarà en breu els estudis previs a la confecció del projecte. Una de les futures superilles és una reivindicació veïnal. Es tracta de l’espai ubicat entre les rambles de Prim i Guipúscoa, la Gran Via i el carrer d’Extremadura. A priori no hi ha tant acord veïnal pel que fa a l’altra superilla prevista als entorns de la plaça de la Palmera. SALVADOR MAÑOSAS, AV la Palmera “Els carrers són més amples, els vehicles no són de pas, com pot ser a la rambla de Prim o al carrer de Cantàbria. Interiorment hi ha els veïns que són els que viuen i a més el transport que porta la mercaderia a les botigues que tenim aquí. Per tant massificació de circulació no en tenim.” Expliquen, a més, que l’aspecte que més s’hauria de tenir en compte és l’aparcament. Els edificis, construïts als anys 60, no tenen pàrquing i tots els residents han de deixar el cotxe al carrer. JOSEP MARIA MONTANER, regidor de Sant Martí “Ara el que es farà és només estudis preliminars en l’espai públic i en el problema de l’aparcament per veure si en una següent fase seria possible començar també amb les experiències d’urbanisme tàctic, provisionals, de tempteig també a la Verneda i la Pau.” També es faran processos de participació ciutadana. Segons l’Ajuntament, les característiques dels indrets proposats són idònies per construir-hi superilles sense haver de fer grans intervencions.

L’estructura urbana d’alguns sectors de la Verneda i de la Pau és favorable perquè s’hi pugui construir una superilla sense haver de fer-hi grans intervencions urbanístiques. És el que assenyala l’Ajuntament, que iniciarà els estudis previs i desenvoluparà una sèrie de processos participatius per definir com a mínim tres projectes de superilles que el Pla de Mobilitat Urbana de 2014 preveu desenvolupar en aquest barri de Sant Martí.

Les associacions de veïns de la zona van proposar l’espai ubicat entre les rambles de Prim i Guipúscoa, la Gran Via i el carrer d’Extremadura, i valoren positivament que s’hi estableixi una superilla sempre que s’ofereixin alternatives per a l’aparcament de vehicles. La majoria dels residents aparquen el cotxe al carrer, ja que els edificis, majoritàriament construïts als anys 60, no tenen pàrquing.

Un altre lloc on el consistori vol ubicar una superilla és a la plaça de la Palmera i els seus entorns. En aquest cas, però, els veïns no ho veuen tan clar. També hi ha un problema de manca de places per a cotxes i consideren, a més a més, que seria innecessària ja que hi ha poc trànsit. Asseguren que en l’actualitat només hi circulen els vehicles dels veïns i els que corresponen als comerços que de la zona.