Aquesta imatge serà història aviat. Els 62 artistes que treballaran a la Rambla utilitzaran tots el mateix material, que, per primera vegada, serà facilitat per l'Ajuntament. Aquest és només un dels canvis que preveu la norma normativa. Les dues associacions que representen els artistes han acceptat aquestes modificacions amb algun recel. En el tema en què no s'han posat d'acord, però, és en el control que hi haurà de la fiscalitat. ANGEL FERRIS, president de l'Associació de Professionals, Artistes i Pintors de la Rambla "Pérdida de libertades. O sea, cuando yo empecé, en el 94, a mí nadie me decía si yo ganaba o no ganaba, o si yo me ponía más arriba o me ponía más abajo. Digamos que era libre. Yo le podía decir a alguien que ganaba mucho dinero o le podía decir que iba cada día a comer a un comedor público." GUILLEM FUSTER, Associació de Pintors de la Rambla "Jo fa molts anys que treballo aquí, a la Rambla, i pagant tot el que haig de pagar: llicència fiscal, autònoms, IRPF i tot. Jo crec que és una cosa que tothom l'hem de fer. Qui no paga autònoms, és problema seu." La nova regulació també inclou que els artistes només podran treballar al cantó Besòs del passeig. Es vol fer així més transitable la zona. MERCÈ HOMS, regidora de Ciutat Vella "Esponjar la Rambla i aquella part que és una part molt, molt, molt estreta, que quedessin d'una manera més endreçada en una part de les dues bandes del passeig." L'Ajuntament espera que aquests canvis siguin visibles d'aquí a unes setmanes. Per poder-los aplicar cal que primer arribi el nou material que utilitzaran els artistes.

Els pintors, caricaturistes i dibuixants de la Rambla estrenen normativa. Han calgut més de dos anys de feina i moltes reunions, entre l’Administració i els representants dels artistes, per acabar definint les noves regles per poder fer aquesta activitat a la Rambla. És una activitat que està regulada des de l’any 2000 tot i que alguns dels artistes fa més anys que treballen a la zona. Nova distribució, nou material i l’obligatorietat d’estar al dia amb la fiscalitat, són alguns dels temes que inclou aquesta reglamentació. Unes regles de joc noves que no han agradat a tothom.