També es renovarà l’asfalt del carrer de Pau Gargallo i de l’avinguda Diagonal entre el quilòmetre zero de la B-23 i l’avinguda del Doctor Marañón.

Es crearà un nou espai al solar que hi ha entre els carrers de Josep Sunyol i Garriga, el camí de Torre Melina i la carretera de Collblanc. Als Jardins de Josep Munté s’ampliaran les zones de jocs infantils i es renovaran les grades. Per altra banda, als Jardins d’Áurea Cuadrado s’instal·larà un nou “skate parc” (o parc de patinatge), es renovarà l’enllumenat i es plantarà nou arbrat.