La Matilda Wormwood és una nena molt curiosa i intel·ligent, tot el contrari que els seus pares, que solen ignorar-la i menysprear-la. Després de descobrir que posseeix poders telecinètics, arriba a la conclusió que podria usar-los per fer el bé, ajudant els que estan en dificultats, però també per castigar les persones cruels i perverses.