El concurs per a la gestió cívica del casal de barri de Sant Andreu ha quedat desert. Així ho va anunciar l'Ajuntament fa dues setmanes. Cap dels dos projectes presentats no ha arribat a la puntuació mínima per gestionar-lo perquè no s'adequaven a les característiques de l'equipament. Una de les propostes pertany a l'Harmonia, que considera que el procés ha estat irregular i subjectiu. RAQUEL PEIRÓ, Federació d'Entitats Ateneu l'Harmonia "No hi ha arguments a l'hora de valorar els diferents ítems. Ells han fet com un títol en el qual posa innovació, coherència, pla econòmic; però no hi ha els criteris quantitatius per dir que això no arriba a una puntuació determinada. Nosaltres pensem que van dir: 'Aquests els donarem un 4,8' i van anar repartint números fins a arribar aquí només." Aquesta federació de 12 entitats andreuenques creu que el concurs frega la il·legalitat. Per això, hi presentarà al·legacions i el portarà als jutjats. L'Harmonia creu que l'Ajuntament ha incorregut un delicte de prevaricació. XAVIER SERRÀ, Federació d'Entitats Ateneu l'Harmonia "Pel que fa al concurs i a les presentacions de les entitats amb els requeriments per tal d'assolir aquest concurs o d'entrar-hi, aquest és un. I per un altre costat, hi ha una sèrie de moviments que nosaltres podem demostrar per part de l'equip de govern en els quals no hi havia la intenció en un primer moment de portar aquest equipament a gestió cívica i al final ha estat així i s'ha demostrat." Segons Xavier Serrà, l'Ajuntament els ha dit que preveu externalitzar la gestió del casal. Per evitar-ho, l'Harmonia s'està mobilitzant i preveu ocupar l'equipament per les festes de la primavera. El consistori afirma a BTV que iniciaran un procés per estudiar quina és la millor opció per posar en funcionament al més aviat possible el casal. De moment, personal de seguretat custodia, dia i nit, l'accés de l'equipament.