Nou escoles de barris diferents de l'Eixample participen en la promoció de la lectura i la millora de la comprensió lectora en dos centres del districte. El de la Sagrada Família ha obert aquest curs i hi assisteixen nens de quatre escoles. El centre de referència és el Lola Anglada, que el curs passat va atendre 120 nens de cinc escoles públiques i concertades i va implicar pràcticament la totalitat de les famílies usuàries. GERARD ARDANUY, regidor d'Educació "El més destacable és l'acollida que ha tingut per part de les direccions dels centres que han vist que els alumnes que han participat en aquesta experiència han millorat substancialment els resultats acadèmics." Els voluntaris són la columna vertebral del projecte i cada any se'n fa una selecció. Ells són els responsables de fer un seguiment individualitzat a cada nen en la lectura, tot i que també treballen aspectes de la literatura i de la llengua, amb tallers i tasques col·lectives, que estan enfocades a motivar el desig de llegir. RAIMUNDA PÀMPOLS, voluntària "Els nens que en fan ús, els desperta la imaginació. Els nens ja són imaginatius de mena, no? Però de totes maneres, el món de la lectura i tot el que fan al seu entorn el grup de voluntaris despertant-los-hi aquelles habilitats que desperten la imaginació i la creació." El programa Suport a la lectura té com a objectius millorar la comprensió lectora, el gust per llegir i crear l'hàbit lector per millorar els resultats escolars. A tot Barcelona hi ha cinc espais funcionant i atenen 700 alumnes de primària, d'entre set i nou anys.

El programa Suport a la lectura es va fer amb una prova pilot a l’Espai Lola Anglada el curs 2011-2012, en el marc d’actuacions prioritàries en l’àmbit educatiu de l’IMEB. Els bons resultats d’aquesta primera implementació han donat com a resultat cinc espais més a la ciutat, el més recent del quals també es troba a l’Eixample. Aquest segon punt del projecte s’ha instal·lat a l’Espai Social Sagrada Família, al carrer de Mallorca, 454.

Al districte, s’hi han incorporat més escoles al programa, l’Escola Carlit, de la Dreta; l’Escola Marillac i l’Escola Tàbor, de la Sagrada Família, i l’Escola Ramon Llull, del Fort Pienc. Amb aquestes, ja són nou les escoles de l’Eixample que s’han inclòs al Suport a la lectura. L’objectiu és capacitar els nens en la de comprensió lectora a través d’assistència personalitzada i tallers que combinen l’aspecte lúdic, el treball de la imaginació i la literatura. La participació dels voluntaris és clau en aquest projecte, perquè són els que fan aquesta tasca de suport a la lectura i estan en contacte directe amb els infants.