L'antiga fàbrica de fils comença el compte enrere per convertir-se en l'Ateneu de Fabricació. Al juliol, els 10 contenidors marítims ja estaran habilitats com a sales d'activitats i tallers vinculats a les noves tecnologies, i en especial, a la impressió digital en tres dimensions. ANTONI VIVES regidor de les Corts L'espai s'equiparà amb ordinadors i impressores 3D a l'abast dels ciutadans, les universitats i empreses de la ciutat, que podran fer servir el laboratori per crear objectes reals. "L'altre gran projecte del districte és tirar endavant la construcció de la nova escola d'educació especial Paideia en un solar de la Colònia Castells." Aquesta ubicació s'ha acordat, de manera consensuada, amb veïns i pares. Aquest mes de juny se n'ha iniciat la tramitació urbanística, un pas endavant per convertir la parcel·la en un equipament de més de 2.500 metres quadrats. El districte continua treballant també per atendre les persones afectades pel planejament urbanístic de la Colònia. Ja s'han adjudicat una dotzena d'habitatges a les famílies interessades en els pisos que havien quedat buits a l'edifici del carrer de Montnegre i en les properes setmanes podran entrar a viure-hi.

El nou Ateneu de Fabricació -així és com s’ha batejat- s’equiparà amb ordinadors i impressores 3D, i afavorirà la inclusió laboral dels col·lectius en risc d’exclusió social, gràcies a acords assolits amb Esclatec i la confederació Aspace. En realitat, l’equipament vol ser “una oportunitat més enllà del disseny digital”, i impulsar la creació d’ocupació i integrar coneixements i disciplines.

L’altre gran projecte del districte és la pròxima construcció de la nova escola d’educació especial Paideia en un solar de la Colònia Castells. Aquesta ubicació s’ha acordat, de manera consensuada, amb veïns i pares. Aquest mes de juny se n’ha iniciat la tramitació urbanística, un pas endavant per convertir la parcel·la en un equipament de més de 2.500 metres quadrats. El districte continua treballant també per atendre les persones afectades pel planejament urbanístic de la colònia. Ja s’han adjudicat una dotzena d’habitatges a les famílies interessades en els pisos que havien quedat buits a l’edifici del carrer de Montnegre i en les properes setmanes podran entrar a viure-hi.