És una columna basàltica de la Garrotxa, una de les darreres roques volcàniques formades a Catalunya. Per veure-la, no cal moure's de Barcelona. El Pati Geològic de la UB fa un recorregut pels fenòmens de la geologia amb exemples de fa més de 250 milions d'anys. MIQUEL ÀNGEL CUEVAS, professor emèrit de cristal·lografia i mineralogia de la UB "Mostra una gradació en el temps des de roques més antigues i profundes a roques més modernes. En el paviment hi ha mostres relacionades amb la roca per veure diferents textures i usos." "Aquesta roca és una lumaquel·la, que ve del Mèdol de Tarragona i que va ser utilitzada en moltes construccions dels romans. És una roca sedimentària formada a dins del mar, per això conté moltes petxines fossilitzades." L'objectiu és que el Pati Geològic sigui una eina docent però també de divulgació. MIQUEL ÀNGEL CUEVAS, professor emèrit de cristal·lografia i mineralogia de la UB "La geologia és molt important a la nostra vida quotidiana, perquè està present en tot. En canvi, és una ciència molt desconeguda perquè explicar el que passa a milers de metres sota nostre és difícil, però això permet visualitzar els fenòmens." Aquest és només un primer pas per aconseguir fer realitat un projecte més ambiciós, el Jardí Geològic. Es tracta d'una mostra més àmplia de roques i paviments que s'instal·laria al llarg del carrer de Menéndez y Pelayo. Així, qui hi passés podria conèixer de prop el món de la geologia i les ciències de la Terra.

Actualment, la Facultat de Geologia té un petit Pati Geològic on s’hi poden veure roques i mostres al paviment per observar diferents usos i textures que han tingut al llarg del temps, així com fenòmens i processos com la sedimentació o el metamorfisme. Per aquest espai es pot recòrrer part de la història de la Terra, les peces són dels períodes paleozoic, mesozoic i cenozoic.

Aquest és un primer pas d’un projecte a gran escala que fa anys que persegueix la universitat. Volen crear un jardí geològic al carrer de Menéndez y Pelayo, per tal de divulgar la geologia i les ciències de la Terra i per mostrar què es treballa a la facultat.