L'Ajuntament està enderrocant l'últim bloc desocupat de la Trinitat Nova. Es tracta de la tercera fase de remodelació del barri. Paral·lelament, l'Incasòl està construint el darrer bloc que reallotjarà les famílies que encara viuen en habitatges amb aluminosi. A més, el barri també transforma l'espai urbà. A hores d'ara, les obres d'urbanització se centren en aquest tram de 14.000 metres quadrats. L'objectiu és afavorir l'accessibilitat als habitatges que no s'han de substituir. JOSEP MARIA DE TORRES, director general de Bagursa "La millora substancial és que abans per accedir a aquests habitatges, una cadira de rodes no arribava als portals de cada casa. En aquests moments no només facilitem que tots els portals s'hi pugui accedir amb cadira de rodes, sinó que alguns ells, els que han acceptat, també hem millorat l'accessibilitat interna." A la zona central, hi resten els darrers blocs amb aluminosi, que encara hauran d'esperar uns anys per ser enderrocats. En aquest futur solar es projectarà una plaça central i algunes promocions d'habitatges. Però abans caldrà resoldre la connectivitat. JOSEP MARIA DE TORRES, director general de Bagursa "La idea és anivellar-ho una mica. El barri feia unes baixades i pujades que intentarem que la cosa quedi més equilibrada." Les obres d'urbanització arriben fins a la Casa de l'Aigua. Molt a prop hi ha prevista també la construcció d'un futur casal per al barri.

El principal objectiu d’aquestes obres és afavorir la connectivitat i l’accessibilitat als habitatges. A hores d’ara, amb un pressupost de 4,5 milions d’euros, es treballa en una superfície de 14.000 m2 que correspon als accessos dels pisos que no s’han de substituir.