Mentre la boira fregava la façana costanera, les estacions meteorològiques més properes han registrat una disminució de la temperatura a l’entorn de 2ºC i un augment de la humitat relativa. Ho ha notat, per exemple, l’estació meteorològica del Zoo de Barcelona, on la temperatura ha disminuït de 20 a 18 graus. Un cop la boira s’ha dissipat, les temperatures han tornat a pujar.

Un dels  factors que fa que es generi la boira és que la diferència de temperatura entre l’aigua del mar i l’aire que l’envolta sigui significativa. El mar, per contacte, refreda la part més baixa de l’aire càlid (el que toca a l’aigua), i aquest darrer, en refredar-se, té menys capacitat per retenir la humitat atmosfèrica i s’acaba condensant tot formant la boira. D’altra banda, és important que l’aire en superfície bufi de mar cap a terra, ja que aquestes boires es formen dins del mar i necessiten aquestes brises per tal de ser transportades cap al litoral.