A l’info francès, el director Philippe Soldevila ens comenta com va aconseguir plasmar al teatre la seva doble identitat de quebequès i espanyol.