Gràcia té projectades 24 superilles. D’aquestes, vuit ja funcionen sobre el terreny. Les primeres es van començar a implantar l’any 2006 als voltants de la plaça de la Vila de Gràcia i a l'entorn del carrer de Verdi. Aquest projecte ha aconseguit recuperar un 90 % de l’espai per al vianant. Després d’una dècada, la idea és que aquest model s’estengui per tota la ciutat i s’internacionalitzi. SALVADOR RUEDA, director de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona “Jo em faig un fart de passejar per aquí alcaldes i regidors de tot el món, perquè és clar, quan veuen això diuen: ‘ostres, això és una altra ciutat’, no, és la mateixa ciutat, però li hem canviat els principis que la regeixen.” La primera superilla es va implantar al barri de la Ribera però és a Gràcia on el projecte engloba tot un districte. Els canvis de sentit de circulació i plataformes úniques han configurat un nou entramat urbanístic a la vila. Ara, es preveu continuar el projecte amb el Camp d’en Grassot. SALVADOR RUEDA, director de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona “Serà fantàstic, és més, jo crec que serà la millor superilla de Barcelona, estic convençut, perquè té molta densitat de població, d’activitat, el carrer s’omplirà de vida, igual que s’omple aquesta plaça cada tarda.” El pròxim 2017 les superilles es desplegaran per la trama Cerdà. A més, del Camp d’en Grassot també a l’Eixample i a Sant Martí. La iniciativa s’ha exportat a altres ciutats de l’estat i ja hi ha contactes per dur la idea a Bombai.

El projecte de les superilles neix amb la idea de reduir el soroll a la ciutat, disminuir la contaminació atmosfèrica i recuperar l’espai per al ciutadà. Això s’aconsegueix agrupant unes quantes illes en un sector, delimitat per carrers amb trànsit normal, dins del qual la prioritat és sempre per als vianants. A Gràcia en un inici es van projectar 24 superilles, tot i que ara s’està estudiant reduir la xifra a 17, perquè siguin espais d’estada més grans.

Ja fa 10 anys que es van implantar les primeres superilles, anomenades C2 i B1, que engloben la zona de la plaça de la Vila i els voltants del carrer de Verdi. A poc a poc s’ha anat estenent el model pel districte a través de canvis de sentit de trànsit i plataformes úniques als carrers, i s’ha aconseguit d’aquesta manera que els cotxes no accedeixin a l’interior d’aquests espais només per desplaçar-se. L’objectiu és pacificar el barri i guanyar-lo per a l’ús ciutadà. Tot això s’aconsegueix a través d’uns carrers perimetrals d’un conjunt d’illes de cases que són els que han d’absorbir el gruix del trànsit i el pas del transport públic, mentre que l’interior es pacifica.

Aquest nou model de ciutat ha estat ideat per l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, que va rebre el Premi Iniciativa BMW 2011 per aquest projecte urbanístic. Amb el temps aquesta idea s’ha exportat a altres barris i ciutats. Vitòria, el Ferrol, la Corunya, Viladecans, el Prat de Llobregat o districtes com el 22@ ja s’han adaptat a les superilles. Ara, fins i tot hi ha interès internacional i ja hi ha hagut contactes amb l’Índia per implantar-les a la ciutat de Bombai.