Són dos quarts de cinc de la tarda i a la porta de l’Escola Pau Casals del carrer de la Legalitat hi ha una seixantena de persones. Esperen els alumnes que estan a punt de sortir. La vorera és estreta i cada dia s’hi formen aglomeracions. Per això, des de l’AMPA han posat el focus en aquest carrer a l’hora de millorar els accessos al centre. PERE PICORELLI, AMPA Escola Pau Casals “És un espai que si un se’l mira en perspectiva, pren consciència de què està més destinat als cotxes que a les persones i al final són moltes més les persones que el fan servir que no els cotxes i al moment puntual de l’accés a l’escola o la sortida de l’escola és un moment que es podria allargar si l’espai fos una mica millor i seria un espai on trobar-nos.” Des de fa un any, l’escola treballa per dissenyar un camí escolar. Ara, han presentat un document amb set propostes al districte per estudiar-lo juntament amb els departaments de mobilitat i serveis tècnics. Consideren que hi ha alguns punts foscos com la benzinera a tocar de l’escola o les voreres estretes dels carrers adjacents. PERE PICORELLI, AMPA Escola Pau Casals “Els passos de vianants que no respecten o també detectes que hi ha configuració de l’espai de les voreres, de les cantonades que són fàcilment millorables o que requereixen una actuació perquè s’adaptin a les condicions que creiem que serien òptimes.” Segons una enquesta de diagnosi que va fer l’AMPA, un 98 % dels alumnes arriben i marxen a peu de l’escola. Per això, des del centre es vol aconseguir un camí segur i amable per als alumnes.

L’Escola Pau Casals de Gràcia està preparant el seu camí escolar, és a dir, els espais “amics” que els nens poden fer servir per arribar-hi millor. Les famílies del centre han elaborat un document amb set propostes per millorar-ne els accessos. Voreres més amples, menys cotxes, més seguretat i neteja són els principals punts que plantegen.

A Gràcia hi ha vuit centres que disposen d’un camí escolar i s’està treballant per anar-ne incorporant més. L’Escola Pau Casals encara no en té, però les famílies del centre han estat treballant per detectar els principals problemes dels accessos al centre i plasmar-los en un document. Ara, aquestes propostes ja estan en mans del Districte de Gràcia, que les ha d’estudiar juntament amb els departaments municipals de mobilitat i serveis tècnics.

El principal problema es concentra al carrer de la Legalitat. A la sortida i a l’entrada dels alumnes es creen aglomeracions, ja que les famílies consideren que aquesta via està pensada més per als cotxes que no pas per a les persones. Per això, demanen una reforma d’aquest carrer que els permeti també utilitzar-lo com a espai de trobada. En aquesta porta també hi ha una benzinera que consideren perillosa. Altres punts són la millora dels carrers adjacents, una millor senyalització amb semàfors o canvis en el sentit de circulació dels cotxes, i la neteja dels carrers.

Durant un any, l’AMPA de l’Escola Pau Casals ha estat treballant en aquest document i en una primera enquesta de diagnosi van extreure la dada que un 98 % dels alumnes arriben i marxen a peu de l’escola. Per això, des del centre es vol aconseguir un camí segur i amable per als alumnes.