Les obres han costat 200.000 euros i han abastat uns 1.000 m² de superfície. La zona ha estrenat pavimentació, enllumenat, mobiliari urbà, arbrat i xarxa de rec i clavegueram. També s‘han creat noves voreres en alguns carrers, com el de Góngora, de 5,5 metres d’amplada. I s’ha urbanitzat la plaça de Verdum formant un camí on s’han instal·lat jocs infantils.

Amb la urbanització d’aquestes zones, finalitza el llarg procés urbanístic de les Cases del Governador, que va començar als anys 50, moment en què es van construir amb motiu dels actes del Congrés Eucarístic de 1953. El governador civil Acedo Colunga va ordenar fer aquests habitatges per allotjar-hi provisionalment barraquistes de diverses àrees de Barcelona, entre les quals, el districte de Nou Barris, durant la celebració del Congrés Eucarístic. Els pisos tenien uns 20 i unes pèssimes condicions d’habitabilitat.

No fou fins el 1990, amb un conveni entre el Ministeri de Foment, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, que va començar la reforma urbanística de la zona. Les cases havien de ser enderrocades i substituïdes per pisos nous on allotjar els veïns. L’operació va continuar el 2006 amb la urbanització del carrer de Góngora i dels espais públics interiors. No va ser fins el 2011 que se’n van enderrocar els dos últims blocs creats mitja dècada enrere. Finalment, avui s’han acabat els darrers retocs urbanístics pendents des de fa tants anys.