Aquest terreny, situat just al costat de la carretera de Vallvidrera, és un espai que pocs barcelonins coneixen. Es tracta dels jardins de la finca Agustí Pedro i Pons, també coneguda com Can Mestres, que acull una gran varietat de plantes i arbres. Gairebé com una arca de Noè de la vegetació de la nostra ciutat. RAMON MARIA MASALLES, professor emèrit de botànica de la UB "És una mena de resum d'allò que podem trobar botànicament a Barcelona, és a dir, plantes de jardí, un petit hort i un clap de vegetació natural que encara conserva, algunes plantes que segurament van cultivar en altres èpoques com el garrofer o com l'oliver, però que sobretot està recuperat per la vegetació natural." Aladerns, cirerers de pastor, marfulls, alzines i pins són alguns exemples de la vegetació autòctona que hi podem trobar. I entremig un garrofer, que botànicament és bastant particular. RAMON MARIA MASALLES, professor emèrit de botànica de la UB "És un arbre molt especial perquè té flors masculines, flors femenines i flors hermafrodites repartides de manera més o menys estranya i aquí hi ha les flors masculines que es caracteritzen perquè només tenen estams./ Si és un arbre només amb flors masculines, llavors actua com a pol·linitzador però no produeix garrofes." La finca és propietat de la Universitat de Barcelona i normalment està tancada al públic, però des de fa tres anys, durant la primavera, s'hi organitzen passejades botàniques per a tots els públics per aprendre tant els noms de les plantes com el seu funcionament. RAMON MARIA MASALLES, professor emèrit de botànica de la UB "La gent té ocasió de veure una miqueta tot, des de com es poden els ceps, deixant les dues gemes perquè si no tindrien tanta rama que ho gastaríem tot el rama i no en raïm fins a aquestes plantes, algunes introduïdes voluntàriament i d'altres involuntàriament." Els aficionats a la botànica que vulguin assistir a aquestes passejades de març a juny s'han d'inscriure prèviament a través del web de la Universitat de Barcelona.

Molt a prop del barri del Peu del Funicular, trobem la finca d’Agustí Pedro i Pons, ara propietat de la Universitat de Barcelona. En aquest espai, s’hi amaguen uns jardins amb una gran varietat de plantes, molt interessants en l’àmbit botànic.

Els jardins de la finca es poden conèixer en unes visites que tenen el nom de La Veu dels Arbres. Són unes passejades botàniques que s’hi organitzen cada primavera des de fa tres anys, per poder aprendre més sobre el món vegetal. Per assistir-hi cal inscriure-s’hi a través del web de la Universitat de Barcelona.