Els centres penitenciaris ofereixen diversos tallers d'oficis als interns, un dels quals és el forestal. En un curs aprenen a utilitzar la maquinària i després comencen a treballar al bosc. Aquesta feina és una bona oportunitat per a ells perquè, a part d'aprendre un ofici, poden aportar un sou a casa. El Valentín ja fa temps que fa aquesta feina i ara és el coordinador del seu equip. VALENTÍN CIRLAN, treballadors del CIRE "Primero es que aprendes el oficio, yo ya llevo bastante tiempo aquí trabajando y aprendes mucho. Y luego ya cuando ya acabamos lo que es la condena, lo que tenemos ya pendientes pues ya después hay bastantes empresas que nos interesa, ¿no? Que les interesa que trabajemos." El taller forestal és el més ben pagat de tots i també és un dels que té més sortida laboral. És una feina dura, però els participants estan molt motivats. Treballen pel seu compte i els supervisa un coordinador del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció. SEMA DUART, coordinador forestal dels serveis exteriors del CIRE "Aquella persona que ja ha passat dintre tres quartes parts de la seva causa, que el pitjor ja ho ha passat, que té l'oportunitat d'aprendre un ofici forestal, que té l'oportunitat de tenir el seu horari laboral, com qualsevol altre persona, com nosaltres, guanyar un sou, ajudar la família a tirar endavant, a pagar la hipoteca d'un pis, a pagar un lloguer, a pagar l'escola del seu fill, ningú no tira l'oportunitat de tirar això endavant. Penseu que per això ells lluiten. El que està aquí és perquè té coses per lluitar i té objectius molt clars, igual que qualsevol persona com nosaltres." La neteja forestal a les franges es fa de manera selectiva: es treuen les plantes invasives i s'intenten mantenir les autòctones. VICENÇ FERRER, Direcció d'Espais i Medi Ambient de l'Ajuntament "Aquest any les condicions climàtiques que hem tingut han sigut pluges molt curtes de poca intensitat però mol seguides. Sobretot aquests últims dies, llavors això ha provocat que la vegetació durant aquests darrers mesos ha pujat moltíssim i zones que estan fetes de l'any passat passes avui i sembla que faci anys que no s'hagin fet." Quan acabin la neteja forestal a mitjan setembre hauran desbrossat una superfície d'unes 120 hectàrees.

Un equip de 25 nois interns en centres penitenciaris netegen les franges de protecció forestal al voltant de les cases situades a Collserola. D’aquesta manera es prevenen molts incendis, que d’una altra manera es podrien propagar ràpidament. El CIRE, el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, és l’encarregat d’ensenyar-los l’ofici i supervisar la feina feta, juntament amb Parcs i Jardins.