El Diego i el Juan Antonio han estat controlant durant una setmana el consum energètic del Centre Cívic Sant Martí. El repte era millorar-ne l'eficiència. JUAN ANTONIO PÉREZ, participa al curs "Hacemos el cálculo estimado de lo que vemos y entonces hacemos propuestas, tanto de mejora de luces, consumos eléctricos. Todo eso se mira y se calcula y se ve lo que se puede reducir y lo que no." És la part pràctica del curs d'inserció laboral que estan fent per formar-se com a tècnics auxiliars de certificacions i auditories energètiques. L'impulsa el districte de Sant Martí en col·laboració amb Barcelona Activa, tres empreses privades i la Fundació Formació i Treball. S'adreça a persones amb un títol de cicle formatiu grau mitjà que estan a l'atur des de fa més d'un any. ANTONIO MAÑES, coordinador del projecte "Estos dos perfiles, realmente, no van a asistencia social. Tienen la red familiar que les va apoyando pero esto, todo, se acaba." En el curs hi han participat 12 persones que van rebre formació teòrica durant el juliol. Després, la fundació els ha fet un contracte de quatre mesos per treballar en la certificació energètica de 18 edificis públics del districte. EDUARD FREIXEDES, regidor de Sant Martí "Aquestes persones comencen a cobrar a dins del curs. Per tant, el mateix curs els acaba contractant. La primera feina que tenen, que és la que els permet acudir al mercat laboral amb una certa experiència, la dóna el mateix curs." En el cas del Diego, a més, és la seva primera feina. DIEGO BURGO, participa al curs "Seriamente no he trabajado, no he trabajado. Ha sido mi primera vez y estoy bien, contento." El curs ocupacional pretén formar-los per cobrir una nova demanda que ha aparegut en el mercat laboral. Sobretot, des que l'abril de 2013 el Reial Decret 235/2013 obliga a disposar del certificat energètic als edificis d'habitatges nous, als públics de més de 500 m2 i als edificis o locals que es venguin o es lloguin a un nou arrendatari.

El curs ocupacional els aporta els coneixements necessaris per cobrir una nova demanda que ha aparegut en el mercat laboral. Sobretot, des que l’abril de 2013 el Reial decret 235/2013 obliga a disposar del certificat energètic als edificis d’habitatges nous, als públics de més de 500 m2 i als edificis o locals que es venguin o es lloguin a un nou arrendatari. El perfil dels participants és el de titulat de cicle formatiu de grau mitjà que es troba a l’atur des de fa més d’un any. Han rebut formació teòrica, que se’ls va impartir durant el juliol, i també han fet una part pràctica remunerada. La fundació els ha contractat durant quatre mesos per treballar en la certificació energètica de 18 edificis públics del districte de Sant Martí.