El Joan Borràs conservava a casa fotografies dels anys 30, 40 i 50, a més de documentació de l'antiga fàbrica Benet Campababal. Eren records de la seva mare, que hi va treballar durant 25 anys. Ara, ho ha cedit tot a l'Arxiu Municipal de les Corts. JOAN BORRÀS, fill de treballadora de la fàbrica Benet Campabadal “Estimo Barcelona, estimo el barri de Sants - les Corts, perquè sempre hem estat entremig dels dos barris i aleshores senzillament perquè es guardés això i si en algun moment determinat algú vol agafar documentació per saber més, que ho pugui fer.” El Joan surt fins i tot en una fotografia amb els Reis Mags, que solien visitar la fàbrica. Entre la documentació cedida hi ha cartilles mèdiques i la carta que els propietaris van escriure a la seva mare quan va deixar la fàbrica. JOAN BORRÀS, fill de treballadora de la fàbrica Benet Campabadal “Hi havia molta documentació. Perquè l'empresa els obria una llibreta als treballadors i un compte corrent, quan vaig néixer jo al 1944, la meva mare encara hi treballava i li van obrir una cartilla amb una pesseta.” S’ha quedat una còpia de tots els documents, però els originals ara estan a l'arxiu. Augmenta, així, la documentació històrica de la que va ser la fàbrica de teixits i sedes més important de les Corts.

La mare del Joan Borràs, el particular que ha donat la documentació a l’arxiu, va treballar a la fàbrica de 1927 a 1953 i el seu fill fins i tot conserva la carta que els propietaris li van fer arribar el dia que va deixar de treballar-hi. Borràs assegura que prefereix que tota aquesta documentació estigui a l’arxiu per tal que la pugui consultar tothom que ho vulgui. Entre el material cedit hi ha cartilles mèdiques, una llibreta d’identitat i fins i tot les cartilles de jubilacions i subsidis. Pel que fa a les fotografies, en destaca una del dia de Reis -una de les diades que sempre se celebraven a la fàbrica-.

La fàbrica Benet Campabadal va obrir les portes l’any 1915 i va estar en marxa fins als anys 80 del segle XX. Va ser una de les fàbriques més importants del llavors rural districte de les Corts. Hi treballaven sobretot dones, la majoria de les Corts i Sants. El propietari, Gabriel Benet Campabadal, era molt paternalista i potenciava actes familiars, com la diada de Reis.