També han provat d’organitzar les sortides esglaonades dels diferents cursos amb cinc minuts de diferència però igualment es generen aglomeracions. La segona proposta més votada del procés participatiu Decidim Barcelona de l’Eixample és que s’ampliï la vorera del xamfrà eliminant la zona de càrrega i descàrrega i desplaçant els contenidors.