Nou Sardenya Europa

Nou pas dels socis impulsors de la moció de censura contra la Junta Directiva de l’Europa, encapçalada per Víctor Martínez. El grup ha presentat a les oficines del club gracienc un total de 80 signatures de socis per impulsar la votació. El cens amb dret a vot és de 379 socis, per tant, serà necessari validar 57 signatures (el 15 % del cens) de les 80 que han lliurat per arribar a la convocatòria de la moció de censura.

Els terminis i els requisits per engegar la moció de censura

A partir d’ara, la Junta Directiva té 10 dies hàbils per constituir la Mesa del Vot de Censura. Aquest òrgan estarà format per cinc persones, dos dels quals seran els dos primers socis signants de la sol·licitud de la moció de censura, dos més seran membres de la Junta Directiva (designats per aquest òrgan) i el darrer serà un delegat de la Federació Catalana de Futbol (designat per la FCF), que serà el president de la Mesa.

La primera funció de la Mesa del Vot de Censura serà revisar, en un màxim de 10 dies hàbils, que la sol·licitud té els requisits necessaris i els suports presentats són els suficients de socis per tirar endavant la moció. Recordem que es necessita un suport del 15 % del cens electoral per promoure la votació.

La Mesa es pronunciarà sobre l’admissió de la sol·licitud del vot de censura i, en cas afirmatiu, es requerirà a la Junta Directiva que convoqui l’acte de la votació en un termini no inferior a 10 dies hàbils ni superior a 20 des del moment d’aquesta petició de la Mesa.