Són del barri de la Mina i membres del Club de Lluita Olímpica de la Mina. Un projecte que va començar fa 4 anys, en Joan Carles i el seu germà i que s'ha acabat convertint en el millor club d'Espanya d'aquesta modalitat esportiva. Joan Carles Ramos, president del Club de Lluita La Mina "Pero yo no solo pretendo el tema de que la gente del barrio haga lucha, si no que se sepa que en mi barrio hay un equipo de lucha" Més de 50 nens i joves entrenen tant al Casal del barri com a l'Institut de Secundària La Mina. Per a ells, practicar aquest esport és una forma de sortir de la dura realitat que els envolta cada dia. Un exemple és en Francisco Miguel. Ell es vuité del mon en categoria junior, un títol que compagina com a monitor dels més joves. Francisco Miguel León, monitor del Club Lluita La Mina "Yo siempre he dicho que soy de la Mina, llevo muchos años haciendo lucha, he viajado por mucho mundo y nunca he tenido ningún problema" El Club de Lluita la Mina és un exemple d'entitat esportiva, però també és un model en la formació de persones amb futur.