Europa 2019-20 en construcció

El Club Esportiu Europa ha comunicat que conclou el procés de moció de censura contra la Junta Directiva de Víctor Martínez per manca de documentació. Ha notificat aquesta decisió als promotors de la moció amb un escrit en el qual argumenten els motius de la decisió presa.

La moció queda en no res

L’Europa ha informat els promotors de la moció de censura a la Junta Directiva de Víctor Martínez que paralitza i dona per acabat el procés per manca de documentació. L’entitat gracienca ha publicat un comunicat a la seva pàgina web en el qual explica els acords, raonaments i referències legals i estatutàries que l’han dut a fer aquest pas. El club escapulat al·lega que els promotors de la moció no van presentar amb les butlletes de suport la sol·licitud formal, en la qual havia de constar el motiu de la moció. La documentació que van lliurar el tres promotors va ser enviada a la Federació Catalana de Futbol, que havia de designar el seu delegat per actuar com a president de la Mesa del Vot de Censura. L’FCF no va designar el representant perquè amb la documentació presentada no hi havia la sol·licitud formal i això incomplia l’article 106.2.f dels estatus del club.