La Fundació Éric Abidal té una vinculació especial amb el Ricoh Imagine Change Challenge, ja que ambdues organitzacions han dut a terme una campanya de recollida de fons per a la lluita contra les malalties derivades del fetge, que es donaran al prestigiós Institute of Living Studies, de l’hospital King’s College de Londres.