ORIOL BOTA, director de l'Obra Social Sant Joan de Déu "Una proposta singular que té aquest més, aquesta suma de més, que té grans dimensions, la dimensió de conèixer la ciutat des d'un altre punt de vista, de conèixer els turons com bé deies que hi ha molta gent que no els coneix, però també de conèixer tots aquells àmbits de la societat a vegades oblidats, a vegades amagats per la nostra quotidianitat."

Per inscriure-s’hi s’ha de formar un equip d’entre tres i 25 persones i s’ha d’escollir entre tres recorreguts diferents per la ciutat, 10, 20 i 30 quilòmetres. En el més llarg es passa per 7 turons, cadascun dels quals està vinculat a una causa solidària. El repte esportiu és acabar la distància triada i el solidari és la quantitat de diners que l’equip es compromet a recaptar a l’hora de fer la inscripció i que aniran destinats a programes d’atenció a persones en situació de vulnerabilitat.