Les multes als patinets es multipliquen per quatre