renda infantil

La conselleria d’Ensenyament  prepara un esborrany  per regular els menjadors escolars que preveu apartar de la contractació del servei les AMPA i les relega només a la supervisió. Les associacions de famílies ja han criticat la proposta i acusen el govern de voler privatitzar els serveis i apartar els pares i mares de la gestió.

N’hem parlat amb Belén Tascón, presidenta de la FaPaC,  i Oriol Carbonell, vicepresident del sector dels Serveis Educatius de l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (Acellec). Consideren que es tracta d’un servei educatiu i no pas complementari:

Al debat hi ha participat també Vicenç Sellés, dietista i nutricionista, especialista en menjadors escolars. Podeu seguir aquí la conversa: