Ja no caldrà estalviar per a l'entrada d'un pis si aquest és de protecció oficial: la Generalitat finançarà el 20% que fins ara no cobreixen les entitas bancàries quan atorguen una hipoteca. FRANCESC BALTASAR, conseller d'Habitatge "Aquest 20% l'adelantaria el Govern de Catalunya. El propietari podrà accedir a l'habitatge i aquest 20% serà retornat posteriorment sense interessos". Aquesta és una de les mesures del Departament per acabar amb l'estoc de pisos protegits buits que hi ha a Catalunya perque les entitats no estan donant ara per ara prèstecs als adjudicataris. FRANCESC BALTASAR, conseller d'Habitatge "Incrementarem la pressió sobre les entitats financeres per dir-li's que tenen totes les garanties de l'Administració perquè procedeixin a l'atorgament de la hipteca. No podem acceptar que hi hagi més negatives a concedir un prèstec hipotecari". Per facilitar l'accès a les promocions de pisos de compra i de lloguer de protecció oficial des d'avui funciona el Registre Unic de Sol·licitants que vol facilitar a les persones que volen optar a un pis participar en tots els sorteigos del seu municipi. Barcelona però ja te el seu propi registre i per tant els barcelonins no cal que s'inscriguin si ja ho han fet al Registre unic de l'Ajuntament.

La Generalitat també s’ha compromès a pressionar les entitats bancàries perquè concedeixen més préstecs. El conseller d’Habitatge vol donar així resposta a la queixa generalitzada per part d’aquelles persones que, tot i que tenen un pis de protecció oficial assignat, ara no poden comprar-lo per falta de crèdit.