La petició de l’esborrany es pot tramitar en persona a qualsevol oficina de l’Agència Tributària, a través de l’oficina virtual i trucant als telèfons 901 200 345 o 901 121 224.

El Govern va eliminar l’1 de gener la deducció de 400  euros a l’IRPF per als contribuents amb rendes de més de 15.645  euros bruts anuals, de manera que percebran un augment de l’impost. En canvi, es manté la deducció per a persones amb rendes més baixes; fins a 12.000 euros es manté íntegra i es rebaixa de forma progressiva fins a 15.645 euros.

Un altre dels canvis en la declaració d’enguany és la reforma coneguda com a “llei Beckham”, que regula el règim fiscal especial per a estrangers no residents, especialment esportistes d’elit que resideixin aquí. Els qui comptin amb rendes superiors als 600.000 euros anuals passaran a tributar al 43% a l’IRPF mentre que la resta seguirà al 24%.