Aquesta ha estat la imatge de qualsevol dia d'agost a la Borsa de Barcelona. Pocs inversors sobre els parquets i tranquil·litat en l'ambient. Tot i que els agents de borsa han fet vacances, la borsa ha continuat en marxa. Les inversions no s'aturen, tot i que sí que s'alenteixen. L'activitat de la Borsa espanyola cau a l'estiu, i aquest any no n'està sent una excepció. Si comparem aquest agost amb el de l'any passat, veiem com el volum de negocis ha caigut un 13%. El fet que hi hagi menys activitat té una altra conseqüència. Fa que a l'agost els mercats siguin més sensibles. JAUME CARBONELL, director d'estudis de la Borsa de Barcelona "Com que cauen els intercanvis, qualsevol notícia afecta...". Però tot i que no els veiem sobre els parquets, els inversors no descansen i, siguin on siguin, controlen els moviments borsaris, perquè pot ser un bon moment per invertir. JAUME PUIG, director general de GVC Gaesco "El mes d'agost és un mes per mirar-s'ho des de la distància, veure quins moviments hi ha i anar de compres". I potser per això normalment la Borsa espanyola no té pèrdues a l'agost. Tot i que hi ha excepcions, com els anys 1998 i 2007, en què va caure més d'un 20%.