El president de la Generalitat ha complert una de les seves promeses electorals estrella, la supressió de l'impost de successions. I ho fa, assegura, per posar fi a la discriminació fiscal que hi ha a Catalunya respecte d'altres comunitats autònomes. És a dir, per evitar que els grans capitals se'n vagin a altres territoris amb condicions més beneficioses. ARTUR MAS, president de la Generalitat "Té un objectiu inicial que és eliminar la competència fiscal per evitar que capitals que hi ha a Catalunya se'n vagin a Madrid, o se'n vagin al País Valencià o a altres llocs de l'estat espanyol d'una manera legal, d'acord amb les lleis, per evitar que aquí es paguin més impostos per aquestes herències." La mesura tindrà caràcter retroactiu des de l'1 de gener d'aquest any, i suposarà una bonificació del 99% de l'impost per als familiars més directes, és a dir, cònjuges, pares i fills i també avis i néts. El principal canvi respecte la reforma del tripartit, doncs, serà que les herències més altes passaran a pagar molt menys. Des de l'any passat, la majoria de contribuents ja estaven eximits, i només pagaven l'impost aquells que heredaven quantitats superiors als 275.000 euros en el cas dels fills i 500.000 si eren cònjuges. Ara, aquells que heredin quantitats superiors a aquestes, només pagaran un 1% de l'impost final. Així, per exemple, quan un conjuge heredi dos milions d'euros, l'impost que haurà de pagar serà d'uns 1700 euros. L'impost es mantindrà, en canvi, en els grups parentius de tercer i quart grau , en què s'inclouen germans, oncles, nebots i cosins. Una decisió que l'executiu justifica afirmant que la normativa actual de Catalunya ja és, en aquest sentit, més favorable que la d'altres comunitats. El Govern català ha calculat l'impacte econòmic d'aquesta modificació. Segons ha explicat el conseller d'Economia, si el 2012 la Generalitat esperava ingressar 258 milions d'euros per aquest concepte, després de la reforma en seran 156, de manera que deixarà de recaptar uns 100 milions d'euros.

El govern diu que vol acabar amb la discriminació que pateix Catalunya respecte d’altres comunitats autònomes, com el País Valencià o Madrid, on aquestes herències tampoc no paguen impost, pràcticament. El president, Artur Mas, ha explicat que ara com ara no es modifica l’impost de donacions, tot i que no descarta fer-ho al llarg de la legislatura.

El canvi en l’impost de successions representa una minva de 130 milions d’euros en la recaptació, tot i que se seguiran recaptant 120 milions perquè es manté el tribut en les transmissions a partir del tercer grau de consanguinitat. A l’executiu de Mas no li preocupen aquests casos perquè a Madrid o el País Valencià també paguen impost, de fet més que a Catalunya.