El canvi climàtic i la contaminació, especialment a grans ciutats com Barcelona, són la causa indirecta d’un nou fenomen sanitari: les malalties climàtiques. Les urbs de tot el món intenten impulsar entorns més saludables per adaptar-se al nou escenari climàtic.