(ACN) El professor John Stone, de la Facultat de Filologia i Comunicació de la UB, ha trobat a la Biblioteca de Catalunya la primera traducció al castellà d’un text de Dickens. El document es va localitzar dins d’un exemplar d’’El pasatiempo: colección de novelas originales y traducidas del alemán, inglés, italiano y francés’, una obra publicada a Cadis el 1844 per un grup d’amics de poc més de 20 anys. Es tracta d’una selecció no unificada per gènere o tema que comprèn ficció històrica, ficció policíaca o un conte filosòfic i gòtic.

Stone defensa que es tracta d’una traducció directa i, per tant, és la primera traducció coneguda de l’anglès al castellà de qualsevol dels escrits de Dickens. El traductor va ser probablement William Macpherson (Gibraltar, 1824 – Madrid, 1898), conegut diplomàtic, naturalista i arqueòleg, i també el traductor de Shakespeare més destacat del segle XIX a Espanya.

Literatura anglesa a la costa espanyola

L’arribada per mar de llibres procedents d’editorials britàniques a ciutats de la costa espanyola com Cadis és, segons Stone, una de les raons per a aquesta primerenca traducció directa de l’anglès. Els llibres en anglès arribats a Madrid a la mateixa època eren, majoritàriament, llibres impresos a França fora de “copyright” o bé edicions angleses importades a França i reenviades posteriorment a Espanya.

Fins aquesta trobada, la traducció més antiga de Dickens documentada era del 1847, però es tractava d’una traducció al castellà feta a partir d’una traducció francesa i no pas d’una traducció directa.