Per interpretar els temes, els protagonistes han fet una recerca de les partitures dels segles XI al XIII i han escollit les més característiques. L’espectacle musical també va acompanyat d’instruments que s’han construït actualment, però imiten els de l’època.