Eren fervorosos guerrers, però per a la cerimònia del te utilitzaven porcellana. Els emperadors xinesos del segle VIII al XIX es van convertir en els principals impulsors d'un art que els xinesos consideraven tan important com la pintura o l'escultura. Als forns imperials se segellaven les peces i s'escollia el croma en funció de la utilitat i el significat. El groc, per al seu ús a la cort; el vermell, símbol del sacrifici, o el color préssec, per als utensilis de pintura. Buscaven la puresa de la forma i el color i no donaven importància a altres imperfeccions estètiques, com el traç. Utensilis domèstics de luxe que van desaparèixer amb el declivi de les principals dinasties xineses.