Els Jardins del Viver de Can Borni queden amagats de la ciutat als peus de la muntanya del Tibidabo. Van néixer arran de l’Exposició Internacional de Barcelona, l’any 1929 com a espai d’aclimatació de plantes i espècies d’arreu del món que després es repartien per la ciutat.

Es tracta d’una obra del menorquí Nicolau Rubió i Tudurí, urbanista, arquitecte, i aleshores, director de Parcs i Jardins Municipals de Barcelona.

Jardins desconeguts

Als jardins s’hi pot trobar tranquil·litat, natura i silenci. És molt poc concorregut perquè molts barcelonins el desconeixen, i això li atribueix una característica especial. Els jardins estan inspirats en l’arquitectura clàssica i musulmana, amb diferents terrasses que queden connectades amb fonts, i que van unides per un canal d’aigua que baixa pel barranc.

 

Viver de Can Borni

Remodelat l’any 2006

Fins a l’any 2006 el viver estava en desús i es va remodelar i recuperar com a jardí públic. Se’n van renovar les antigues plataformes, els murets de pedra seca i les fonts i petits canals d’aigua.

Horaris de visita

Els jardins obren sempre a les 11 del matí i es poden visitar cada dia entre agost i setembre. De març a juny, només obren dissabtes, diumenges i festius. De juny a juliol els dimecres, dijous i divendres fins a les 20 h i dissabtes i diumenges fins a les 21 h. Els jardins romanen tancats de gener a març.