(ACN) El Departament de Cultura ha nomenat Enric Puig Punyet director del Centre d’Arts Santa Mònica durant els quatre anys vinents. Puig ha estat seleccionat per la seva trajectòria i per la “qualitat” de la seva proposta de direcció. El projecte ha estat especialment valorat per la “mirada trencadora” sobre la mateixa institució i el rol que ha de tenir en l’ecosistema artístic de Catalunya.

Puig proposa una alternativa basada en el qüestionament de la institució com a centre expositiu, superant un model en què les exhibicions se situen al centre de l’activitat, per convertir l’Arts Santa Mònica en un laboratori que, a través de la participació de grups de treball, permeti repensar la teoria i la pràctica del centre. Aquest posicionament suposa un “trencament” del paradigma i dels patrons en els quals sovint s’han basat les institucions artístiques públiques. D’aquesta manera, es planteja com una “oportunitat” per al disseny d’una estructura nodal.

Un espai “més permeable”

La posada en qüestió del centre i la conversió en un laboratori creatiu, “molt més permeable” a aportacions externes, compleix l’objectiu de generar un entorn favorable a la creativitat i al diàleg permanent entre la creació artística i altres disciplines. Això possibilitarà que l’Arts Santa Mònica representi un “paper central” com a plataforma de producció, projecció i difusió de la creació contemporània que es desenvolupa a tot el territori de Catalunya.

Doctor en filosofia i investigador

Punyet és doctor en filosofia i investigador especialitzat en l’anàlisi de les noves funcions de les institucions en el gir digital. Té una “contrastada” trajectòria com a director de projectes i centres artístics, entre els quals hi ha el de l’Escocesa, el centre d’arts visuals de la xarxa de Fàbriques de Creació de l’Ajuntament de Barcelona. També és autor de nombroses publicacions i articles a revistes especialitzades, i compta amb un “important” bagatge com a gestor d’equips.