Amb aquesta subvenció, l’Estat espanyol assumirà el 45% del cost total del Pla de viabilitat, mentre que la resta va a càrrec de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona ja que també són administracions públiques presents en el patronat del Liceu.

El pla preveu una inversió total de més d’11 milions d’euros repartits en dos exercicis diferents. Un primer de 9,15 milions per a 2014 i un segon de 1,94 milions per a 2015.

El Gran Teatre del Liceu ha comptabilitzat successius balanços negatius des del punt de vista pressupostari, amb una reducció de les aportacions públiques i privades i el descens del nombre d’abonats i dels ingressos per patrocini, segons ha indicat el ministre d’Educació, Cultura i Esport, José Ignacio Wert, que ha xifrat en 15 milions d’euros el deute del Liceu amb diverses entitats de crèdit.

L’ajuda de caràcter extraordinari, concedida per raons d’interès públic, es destinarà al pagament a proveïdors, liquidació d’impostos, inversions a l’immoble, cobertura d’un fons de tresoreria i abonament de diverses despeses ordinàries de funcionament.