Les 14 cartografies del projecte atNight dibuixen l’activitat de Barcelona des de diverses perspectives. Un dels arquitectes que ha creat aquestes representacions, Pablo Martínez, explica que a l’hora de dissenyar projectes urbanístics es pensa en la ciutat durant el dia. Per això, va sorgir la necessitat de dibuixar una cartografia que també interpretés el comportament dels ciutadans de nit.

Amb aquesta informació a la mà, es poden entreveure noves necessitats. Per exemple, la Rambla i els voltants de la plaça de Catalunya acumulen molta activitat durant el dia, però a la nit el moviment dels ciutadans es descentralitza. Pablo Martínez subratlla que aquest fet contrasta amb els plantejaments lumínics, que sovint il·luminen més les zones amb molta afluència de gent al llarg del dia. Les cartografies evidencien que hi ha alguns carrers pels quals circulen molts pocs vehicles i es podria buscar un altre tipus d’ús per a aquestes vies. Un dels mapes recull els viatges que es fan amb el Bicing i es visualitza clarament que la majoria de desplaçaments es concentren a la part baixa de la ciutat i que pocs abonats van amb bicicleta en recorreguts ascendents. Les representacions també mostren un fet curiós: els barcelonins estan de més bon humor a la nit que durant el dia.

Per elaborar aquests plans, dos arquitectes i un enginyer han pres el pols de Barcelona a través de la xarxa durant un trimestre. Han rastrejat la informació publicada a Twitter, Instagram, Flickr i l’aplicació de taxis amb GPS MyTaxi. També hi han afegit les dades del Departament d’Estadística de Barcelona i TMB. Aquestes dades s’han localitzat i posicionat en els mapes i s’ha destriat si s’havien enviat durant el dia o la nit. A més, els missatges han passat una anàlisi semàntica per determinar si eren positius o negatius.

La feina d’atNight no acaba aquí. Pablo Martínez explica que ara falta el treball de camp, que consisteix a visitar alguns punts que destaquen en el mapa, com llocs on es concentren molts taxis o punts molt fotografiats que no són els típicament turístics. Els creadors de les cartografies ja estan recopilant dades per elaborar nous mapes sobre la contaminació lumínica, el consum de gas i el clavegueram.