La Beatriz ens explica que la seva és una “família enllaçada”, i detalla quines característiques té.