La cantant Monique Makon acompanya la Brigitta a visitar el Kasal, al qual està vinculada des de fa anys, i li fa una classe particular de cant.