Sandra Álvaro, doctora en Filosofia de la Tecnologia i l’Art, explica per què la internet de les coses encara s’aplica poc en l’àmbit domèstic.