Filiberto Bravo, president de l’Associació de Veïns de Ciutat Meridiana, es mostra dolgut davant les circumstàncies en què es troba el seu barri: oblit i deixadesa.