La Brigitta Lamoure comprova si els veïns de Gràcia saben què són les “fake news” i si les detecten.