L’escola bressol s’ubicarà al solar del carrer de l’Aurora, número 24, que en l’actualitat està qualificat com a pista esportiva. Per això el districte de Ciutat vella va aprovar ahir, amb el vot favorable de tots els grups amb representació, el Pla especial de l’escola bressol del carrer de l’Aurora.

Aquest pla, segons la regidora Gala Pin, “el que pretén és posar ordre i adequar a la futura escola bressol el plantejament vigent en aquella zona. Ara mateix tenim un plantejament de pista esportiva i llavors el que serà és qualificar-lo d’equipament per poder ubicar-hi la nova escola bressol del Raval”.

Intercanvi de qualificacions urbanístiques

La qualificació de pista esportiva es trasllada llavors a uns altres terrenys. Concretament a les pistes cobertes de la Maquinista, a la Barceloneta. La consellera de BComú-E, Natàlia Martínez, explica que d’aquesta manera “es dota la pista coberta de la Maquinista la qualificació d’equipament esportiu municipal i se’n reconeix l’estat actual, que ja dona aquest servei amb les mides reglamentàries estipulades pel Consell Català de l’Esport i en consolida d’aquesta manera l’ús i el protegeix de cara al futur de possibles modificacions”.

Tot i que no hi ha data per a l’inici dels treballs de la futura escola bressol, el que està estipulat és que es farà aquest mandat,  que tindrà un sostre edificable de 1.200 metres quadrats i una alçària de planta baixa més tres.