El dietari del baró de Maldà no només recull la gran diversitat de festes i celebracions que es feien a Barcelona, sinó que també ens permet ser testimonis, al llarg de les seves pàgines, de com el baró n’anava canviant la percepció a mesura que passaven els anys. Unes festes i celebracions sobre les quals el nostre Arxiu conserva gran abundància de documents, tant de les festes d’abans com de les d’ara.

Escolta el podcast aquí: