Què m’impedeix trencar els murs i parlar de mi mateix?