Inspectors laborals faran una primera visita a l'empresa per verificar que les condicions de seguretat per als treballadors reuneixen tots els requisits i que s'està complint la normativa de prevenció de riscos laborals. Si es detecta alguna mancança obligaran l'empresa a corregir-la. Passats cincs mesos, els inspectors tornaran per verificar que s'hagi fet. SALVADOR ÁLVAREZ, director general de Relacions Laborals del Departament de Treball "Al final el que aconseguirem es reduir els accidents laborals amb lesions als treballadors. Anar als punts crítics, avançar-nos, no anar a les conseqüències sinó a prevenir les causes i intentar fomentar la prevenció dels accidents laborals." El Departament de Treball inspeccionarà 2.131 empreses, la meitat a la demarcació de Barcelona, en base als punts crítics de sinistralitat identificats a partir de la informació sobre accidents registrats els vuit primers mesos de l'any. La majoria de les visites es faran a empreses d'instal·lacions i auxiliars de la construcció i als sectors del comerç i l'hosteleria.